Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
(nie)Wykorzystany potencjał - gra szkoleniowa dla OzNI
2019-07-10
Innowacja stworzona przez Beatę Zalewską pn. "(nie)Wykorzystany Potencjał" to gra szkoleniowa wspierająca osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi (OzNI) na rynku pracy. Innowacja powstała w ramach Inkubatora projektu Małe Wielkie Zmiany.
(nie)Wykorzystany potencjał to inspirująca i bardzo angażująca gra szkoleniowa dla organizacji, instytucji, a przede wszystkim dla pracodawców. Gra pomaga w zmianie przekonań i postaw nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykorzystane w innowacji elementy grywalizacji (metody opartej o wykorzystywanie mechanizmów z gier poza grami) mają za zadanie zaciekawić i bawić, ucząc jednocześnie. Idealne narzędzie do pracy specjalistów z działów HR! 

Całość innowacji, wraz z Grą szkoleniową (nie)Wykorzystany Potencjał, tworzą zestawy narzędzi i opracowania wspierające proces zmiany. Pudełko Wiedzy i Inspiracji to kompendium wiedzy i dobrych praktyk w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pudełko Narzędzi Rekrutacyjnych (PNR) zawiera opis procesu zatrudniania OzNI,  zawiera wskazówki na temat procesu rekrutacji. 

Jak grać? 

W grze uczestnicy wcielają się w role osób zarządzających hotelem. Ich zadaniem jest uzupełnienie kadry w hotelu, który przeszedł gruntowną modernizację. 

Aby to zrealizować, muszą wybrać 6 spośród 13 zgłoszonych osób i dopasować je do odpowiednich stanowisk. Za każdą przydzieloną osobę otrzymują konkretną liczbą punktów (w przedziale od 1 do 10). Na koniec prowadzący podaje procentowy wynik, który wskazuje, na ile gracze wykorzystali potencjał swoich kandydatów. Koszt rekrutacji nie może przekroczyć kwoty 22 000 zł. 

Na początku gry każdy z uczestników dostaje instrukcję, która dokładnie opisuje, jakie są oczekiwania co do poszczególnych stanowisk, które mają być obsadzone. Wśród 13 zgłoszonych do pracy osób cztery są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Gracze mogą się tego domyślić, jednak nie jest to informacja jawna i nie powinna być przekazywana w trakcie gry. 

Po zapoznaniu się z instrukcją gracze mają ok. 30 minut  na wybranie odpowiednich osób na każde ze stanowisk. Nie mogą przy tym przekroczyć założonego budżetu, zatem powinni wziąć pod uwagę możliwości finansowe założone przez właściciela. (Więcej informacji w Podręczniku).


Materiały opracowane w ramach innowacji (nie)Wykorzystany Potencjał:

Instrukcja gry (nie)Wykorzystany Potencjał


Podręcznik (nie)Wykorzystany Potencjał 

Pudełko Narzędzi Rekrutacyjnych (PNR)

Pudełko Wiedzy i Inspiracji Jak korzystać z plików gry 


Karty do gry, arkusze 

Plansza, pionki i pudełko gry

Specyfikacja technicznaBeata Zalewska
Tytuł innowacji: (nie)Wykorzystany Potencjał
 
 
 
PROBLEM

Rekrutacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wymaga podjęcia szeregu działań w obszarze doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej i treningu. W tym wsparcia w miejscu pracy. Proces ten najczęściej realizują wyspecjalizowane Agencje Zatrudnienia Wspomaganego (AZW). AZW jednak mają ograniczone środki i możliwości, aby przekonywać pracodawców do zatrudniania OzNI. Stąd potrzeba wsparcia tego procesu.

Drugim problemem, jaki wskazuje innowatorka, jest fakt, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej zatrudnia się do prostych, fizycznych prac. Pracodawcy, rekruterzy często nie szukają potencjału takich osób do wykonywania innych zadań z racji obawy, że sobie nie poradzą. Tymczasem OzNI bardzo często potrafią robić pewne rzeczy szybciej i precyzyjniej niż osoby pełnosprawne. Przy odpowiednim podejściu, klarownej strukturze, konkretnym określeniu zadania, wspierającym środowisku pracy, efektywność takiej osoby może być taka sama, a często nawet wyższa niż osoby pełnosprawnej. Problem polega na tym, ze często nawet nie bierze się pod uwagę możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami do takich prac niewykorzystany potencjał. 

ODBIORCY – Dla kogo jest innowacja?


Innowacja wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy poprzez budowanie pozytywnej zmiany w środowisku potencjalnych pracodawców i rekruterów. 

UŻYTKOWNICY - Kto może skorzystać z innowacji?


  • Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  • Zakłady Pracy Chronionej;
  • Zakłady Aktywności Zawodowej;
  • działy HR;
  • instytucje rynku pracy; 
  • NGO pracujące w obszarze aktywizacji zawodowej
 
CELE INNOWACJI:
  • zmiana postawy potencjalnych pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • wyposażenie potencjalnych pracodawców w praktyczną wiedzę;
  • zainspirowanie pracodawców w jakich obszarach można zatrudnić taką osobę, jak szukać ukrytych często kompetencji;
  • uporządkowanie wiedzy rekruterów, pracodawców na temat rekrutacji, przygotowania i wsparcia pracowników z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu pracy.