Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
O innowacjach
Co to są innowacje społeczne?
Innowacje społeczne to nowe i bardziej skuteczne sposoby rozwiązywania problemów społecznych. To nie są tylko dobre pomysły. Innowacje powinny sprawdzić się jako alternatywy efektywne, nowatorskie i dopasowane do potrzeb społecznych. Ich rozwojowi służą m.in. szeroka współpraca, międzysektorowość, oddolność i elastyczność. Dzięki innowacjom społecznym przezwyciężamy kryzysy i poprawia się jakość naszego życia.

Jakich innowacji szukamy?
Realizując projekt "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych", koncentrujemy się na kwestiach integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Poziom aktywności zawodowej Polaków mimo szeregu prowadzonych programów aktywizacyjnych utrzymuje się na niskim poziomie ok. 56%. Naszym celem jest znalezienie nowych, skuteczniejszych metod integracji zawodowej osób, którym najtrudniej jest znaleźć i utrzymać zatrudnienie.
Razem z działającymi lokalnie innowatorami chcemy rozpoznać przyczyny tego zjawiska, wypracować rozwiązania, przetestować je w niewielkiej skali i przygotować do upowszechnienia w całym kraju.
Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły!

innowacje społeczne

Przykłady innowacji społecznych


Progetto Quid - modne i ekologiczne kolekcje ubrań z Włoch. W Quid zatrudniane są kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ofiary przemocy domowej, przemocy seksualnej). Dostają one na miejscu wsparcie i przechodzą odpowiednie szkolenia. Do tworzenia wyjątkowych strojów wykorzystywane są nadwyżki materiałów, jakie zostają z produkcji partnerom marki, topowym włoskim firmom odzieżowym.

Ruffboards
 - austriacka manufaktura wysokiej jakości deskorolek, które są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska i społecznie sprawiedliwy. Pomysłodawcami byli pasjonaci jazdy skateboardowej, którzy zaangażowali do produkcji młodych, byłych więźniów, dla których jest to szansa wejścia w innowacyjny program resocjalizacji poprzez pracę, która również ich zainteresuje. Deskorolki są produkowane na bazie zużytych desek snowboardowych. Bo zawsze warto dać drugą szansę.

Dobra Kawiarnia
 - miejsce, które razem współtworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich zaangażowani trenerzy pracy. Tworzy przyjazną przestrzeń współpracy, dostosowaną do potrzeb i możliwości swoich pracowników. Lokal funkcjonujący w centrum Poznania oferuje obiady, desery i oczywiście ciepłe napoje. Miejsce powstało w ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej”.  Inicjatywa zyskała szerokie wsparcie crowdfundingowe (polegające na finansowaniu społecznościowym).

Spółdzielnia Socjalna Furia
 – oferuje przyjazne warunki do pracy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Spółdzielnia ma szeroką ofertę usług od produkcji zabawek i poduszek dekoracyjnych, przez materiały rehabilitacyjne, po strony internetowe i realizację imprez integracyjnych. Oferta jest rozwijana w oparciu o umiejętności pracujących w niej osób. Jej atutem jest ścisła współpraca osób o różnym poziomie sprawności w poszczególnych obszarach pracy, które wzajemnie się uzupełniają. Spółdzielnia opracowała autorską metodę pracy w zespołach zadaniowych, ułatwiającą osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizację zadań w miejscu pracy.

Stowarzyszenie EKON
 - zielone miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób z chorobami psychicznymi. Stowarzyszenie pomaga im w przysposobieniu, zatrudnieniu i utrzymaniu miejsc pracy, które są związane z ochroną środowiska. Realizowane są specjalistyczne programy szkoleniowe dla przyszłych pracowników, dzięki którym zyskują oni motywację, uczą się współpracy w grupie, doskonalą posiadane informacje i zdobywają nowe umiejętności, które są niezbędne dla utrzymania miejsca pracy. Sama praca związana jest z odbieraniem odpadów od mieszkańców, segregacją i przygotowaniem do recyklingu. Dla mieszkańców jest to wygodny, tani i sprawnie działający system, a dzięki pełniejszej segregacji środowisko staje się bardziej czyste.

Spółdzielnia Socjalna Arka
 – wielobranżowa spółdzielnia socjalna wspierająca kobiety, ofiary przemocy domowej. Znakiem firmowym spółdzielni jest profesjonalna pralnia, ale zakres usług obejmuje również sprzątanie, opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. Wsparcie dla nowo zatrudnianych osób nie ogranicza się do kreowania nowych miejsc pracy. Zapewnia się im sesje terapeutyczne, wsparcie doradców i coachów oraz szkolenia, które mają na celu pomoc w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami i wdrożenie do pracy.

Masz pomysł na innowację?
Problemy osób oddalonych od rynku pracy są Ci bliskie i chcesz je rozwiązać? Masz pomysł lub jeszcze go szukasz, ale chcesz zaangażować się w jego tworzenie i rozwój? Napisz do nas! Opowiedz, które kwestie aktywizacji zawodowej są Ci najbardziej bliskie i dlaczego chcesz się w nie zaangażować.
Partnerzy