Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nasze podsumowanie roku 2020
2021-01-07
Rok 2020 nie był łatwy ani przyjemny. Jednak mimo trudności i w tym roku udało nam się zrealizować wiele wspaniałych przedsięwzięć. W naszym subregionie powstały nowe podmioty, przyznaliśmy dotacje na zwiększenie zatrudnienia oraz zrealizowaliśmy liczne akcje, w tym #zakupyOWES czy #Wasze_relacje_są_ważne. Zobaczcie jak wyglądał nasz, 2020 rok. To co było dla nas najważniejsze w minionym roku to zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym, które były narażone na trudności w następstwie wystąpienia COVID-19.

Od maja 2020 roku rozpoczęliśmy wdrażanie procedury zakupowej #zakupyOWES instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.#środki_ochrony_dla_PS

By zapewnić jeszcze większe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych przygotowaliśmy drugą procedurę. Pakiet środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorstwa społecznego (PS). Wszystko by było jeszcze bezpieczniej.


#doradztwo

Byliśmy dla Was dostępni, mimo wszelkich przeciwności – mailowo, telefonicznie a nawet poprzez wideokonferencje. Realizowaliśmy zdalne doradztwo, spotkania i warsztaty – wszystko bezpiecznie, często online!#badania i analizy

Nowe wyzwania i trudna sytuacja w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej w 2020 roku wymagały nowych działań w wielu obszarach, w tym realizacji badań i analiz.

Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 – badanie ogólnopolskie

Podsumowanie mechanizmu zakupowego OWES – raport z badań

Badanie JST w Wielkopolsce - kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej

 

#dotacjeWOES

Nasz Ośrodek cały czas oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu nowych miejsc pracy. Inkubacja i dotacje jakie oferujemy to szansa na rozwój przedsiębiorstw, często poprzez nowe, lokalnie potrzebne usługi i produkty, które dzięki temu wsparciu mogą oferować.

W 2020 roku w ramach inkubacji wsparliśmy powstanie 58 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie konińskim.

Udzieliliśmy 47 dotacji na łączną kwotę 1 148 000,00 zł - dla 11 PS, w tym 5 nowych PS i 6 istniejących PS. Od 2019 roku łącznie wsparliśmy 25 przedsiębiorstw społecznych!

 

#zostań_w_domu

Od marca 2020 roku musieliśmy (jak wszystkie organizacje i instytucje) przeorganizować nasze działania. Komisje oceny wniosków, zarówno w WOES jak i w projektach innowacyjnych odbywały się zdalnie. Promowaliśmy również liczne sposoby jak Wasz PES, PS może najlepiej wykorzystać dostępne możliwości. 

Przypominamy:

#ZOSTANWDOMU i … popracuj nad stroną www

#ZOSTANWDOMU i … odśwież profil swojego PES na portalach społecznościowych


#ZOSTANWDOMU i … wystartuj o grant!

 

#Wasze_relacje

Wiele podmiotów dzieliło się z nami relacjami z trudnego czasu pandemii. 

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

Spółdzielnia Socjalna Solniczka 

Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu


Spółdzielnia Socjalna Inter Media

Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres

Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach 

Z empatią i troską – opieka w czasach epidemii. Relacja Spółdzielni Socjalnej Nowe Horyzonty

 

#Spółdzielcza_pomoc

W czasach trudnych jeszcze bardziej niż zazwyczaj potrzebujemy pomocy innych. Wiedzą o tym doskonalne spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, które bez wahania ruszyły do pomocy potrzebującym. Więcej: tutaj oraz tutaj

#SOC_2020

W ubiegłym roku wydaliśmy nowego SOC-a,  a w nim pisaliśmy o ekonomii cyrkularnej, transformacji energetycznej, eko aplikacjach i lokalnych inicjatywach z Konina, Wielkopolski, a nawet z Grecji.

Sprawdźcie, czy ekonomia społeczna może być eko?  


Artykuły z tego i z wcześniejszych numerów SOC w 2020 roku - przeczytaliśmy dla Was. Wszystkie do usłyszenia: tutaj

 

#innowacje

Nasze Stowarzyszenie realizuje dwa projekty, których celem jest wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Wspiera innowacyjne rozwiązania w obszarze dostępności.

Włącznik Innowacji Społecznych realizujemy w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce.

Więcej informacji o tych działaniach na stronie oraz na profilu na FB @innowatorzy

 

#modele_usług_społecznych

W 2020 roku, w projekcie Energia Społeczna rozpoczął się etap pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług. Pierwsze modele wdrożone przez przedsiębiorstwa społeczne to Rehabilitacja + w gminie Rychwał (Spółdzielnia Socjalna Poryw) oraz model Opieka Wytchnieniowa + w gminie Kramsk (Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu).

 

#nowe_usługi_marketingowe

Nowe usługi, wprowadzone do oferty WOES w 2020 roku, to realizacja kampanii promocyjnych na portalu Facebook, kampanii radiowych oraz kampanii w prasie i lokalnych portalach informacyjnych oraz kampanie realizowane w oparciu o Google Ads (Adwords‎) – system reklamowy Google.

Wskazać można dwie najważniejsze przesłanki przemawiające za wprowadzeniem nowych usług. Pierwsza z nich to wyczerpywanie się dotychczasowej formuły świadczenia usług marketingowych, druga była próbą reakcji na negatywny wpływ epidemii Covid-19 na sytuację przedsiębiorstw społecznych na rynku. 

 

#edukacja

W 2020 roku działaliśmy dalej w obszarze edukacji z przedsiębiorczości społecznej. W pierwszej połowie roku uruchomiona została strona poświęcona stworzonemu przez SNRSS programowi edukacyjnemu.

Na stronie można znaleźć program wraz z wszystkimi załącznikami, scenariuszami zajęć oraz narzędziami jak gra miejska, gra planszowa, gra karciana oraz edukacyjny przewodnik filmowy z obszaru przedsiębiorczości społecznej.

Zobacz również przygotowany w ramach projektu ToTcoop +i TECH katalog – Najlepsze praktyki z zakresu innowacyjnego nauczania (wersja PL i ENG)

 

#MyCOOP

W ubiegłym roku przedstawiliśmy Wam aplikację MY COOP - pierwszą w Polsce aplikację umożliwiającą udział w mobilnym kursie o spółdzielczości!

Aplikacja MY COOP została stworzona dla menedżerów i członków spółdzielni oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowanych tematami związanymi ze spółdzielczością oraz zarządzaniem. Dostępna bezpłatnie na iOS oraz Android.

 

#nowe_projekty

W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Nastaw się na rozwój”. Oferujemy w ramach niego wsparcie dla MŚP na rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Od 2020 roku realizujemy także dwa projekty w obszarze innowacji społecznych - Generator Dostępności i Włącznik Innowacji Społecznych.

Więcej informacji: tutaj

#nowe_podmioty

Na terenie subregionu konińskiego powstały nowe podmioty. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to sprawdźcie tutaj 

Spółdzielnia Socjalna Solniczka

Pralnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przepis na Życie

Spółdzielnia Socjalna Razem dla Środowiska

Spółdzielnia Socjalna ETAT i CIS Wakat

 

#Tarcza 1, 2, 3…

W związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 sejm w marcu 2020 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w niej zawarte składały się na pakiet tzw. tarczy antykryzysowej.

Aby ułatwić PES i PS korzystanie z zapisów ustawy stworzyliśmy serię poradników. Wersja 1: tutaj, wersja 2: tutaj, wersja 3: tutaj

 

mimo wszystko dziękujemy za 2020, tyle w nim było solidarności i wsparcia, tyle wzajemnej pomocy – tej społecznej i tak spółdzielczej - na 100%. Kolejny, oby był bardziej dla nas wszystkich łaskawy, a my – dobrzy dla siebie!

2021 – czekaliśmy na Ciebie  ;-) i nowe wyzwania!