Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ROK 2019 - społecznie i spółdzielczo!
2020-01-15
Rok 2019 możemy podsumować jako pełen inspiracji – w tym, w obszarze innowacji społecznych, zrównoważonego rozwoju, edukacji i oczywiście przedsiębiorczości społecznej. WOES, Małe Wielkie Zmiany, Społecznie przede wszystkim i wiele innych działań w jakie było zaangażowane SNRSS – zobaczcie jak wyglądał nasz #stowkowy_rok2019!#zamówienia


W 2019 roku dużo mówiliśmy i pisaliśmy o zamówieniach publicznych, szczególnie tych społecznie odpowiedzialnych.
Wydaliśmy publikację Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen. Podręcznik pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Publikacja była uzupełnieniem działań projektu Społecznie przede wszystkim, który dotyczył analizy problemów w związku z realizacją społecznych ZP. Działania projektowe zakończyliśmy w lutym 2019 roku.
Zobacz więcej – podsumowanie projektu14 marca 2019 roku organizowaliśmy w Warszawie konferencję, Wpływ społeczny zamówień publicznych realizowaną w ramach europejskiej inicjatywy Buying for Social Impact.
Na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamówień działaliśmy również we Wrocławiu. Inicjatywa Społecznie Odpowiedzialny Wrocław pozwoliła nam w partnerstwie z liderem działania Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, Wrocławską Spółdzielnią Socjalną, Gminą Wrocław oraz z włoskim partnerem Consorzio di Solidarietà Sociale Oscar Romero na opracowanie Lokalnego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia.

#edukacja

Rok 2019 możemy zdecydowanie nazwać rokiem edukacji przedsiębiorczości społecznej w SNRSS.
Stworzyliśmy program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości społecznej dedykowany uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych. 
Materiał powstał przy współpracy z ROPS Poznań, dostępny w wersji do pobrania, tutaj
Wypracowane rozwiązania, w tym gotowe scenariusze zajęć i gry edukacyjne testowaliśmy, sprawdzaliśmy i poddawaliśmy ocenie,
Oraz w Poznaniu, realizując działanie przy współpracy z Miastem Poznań, PS: przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół podstawowych. Przeprowadziliśmy zajęcia w trzech szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 83 im. "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej,
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich,
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I 
Więcej informacji o działaniu: tutaj
Ze spółdzielczością i edukacją spotkaliśmy się w Krakowie! Jak zakładać, prowadzić i rozwijać SU postanowiliśmy dowiedzieć się od specjalistów w tym zakresie, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z Krakowa. Razem z opiekunami SU testowaliśmy nasz program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej – praktycy potwierdzili – jest dobry, również dla młodych spółdzielców!

#innowacje

Wyłoniliśmy najlepsze innowacje w Projekcie Małe Wielkie Zmiany!
Finałowa trójka MWZ: tutaj 
30 testowanych innowacji MWZ: tutajJednocześnie w 2019 roku rozpoczęliśmy kolejny Inkubator: Generator Dostępności, więcej informacji o projekcie i trwającym właśnie pierwszym naborze na stronie Projektu

#modele

Od 2019 roku realizujemy również Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej.
W ramach projektu powstaną:
4 modele przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujące tzw. wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, osób w wieku 60+ i ich rodzin.
1 model przedsiębiorstwa społecznego realizującego zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego. Więcej informacji: tutaj   

#Erasmus

Cały czas działamy międzynarodowo!
Od 2018 roku realizujemy Projekt Totcoop+i TECH, w ubiegłym roku odbyło się m.in. organizowane przez SNRSS w Poznaniu spotkanie warsztatowe: Nowe technologie a rozwój spółdzielczości.Kontynuujemy Projekt Train INC, którego celem jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzone w projekcie materiały szkoleniowe konsultowaliśmy m.in. podczas warsztatu Mam pracę, dam pracę, podczas którego z zaproszonymi przedstawicielami organizacji i instytucji rozmawialiśmy o sytuacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, więcej: tutaj  
W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację Projektów w obszarze ekonomii cyrkularnej: Circular Economy as a Development Strategy oraz Circular Skills
 
#wydarzenia

Byliśmy obecni na wydarzeniach gospodarczo- społecznych.


Działaliśmy również lokalnie, m.in. poprzez projekt na rzecz rewitalizacji w mieście Konin.
Współtworzyliśmy markę Klunkry wielkopolskie

#woes

Oczywiście, oczywiście, bez przerwy działamy w subregionie konińskim i wspieramy rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie.
Śledziliśmy ważne dla PES, PS zmiany prawne i gospodarcze:
W 2019 roku przyjęto zaktualizowany KPRES, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.
Przypominaliśmy, że „sprawozdanie do KRS składamy wyłącznie drogą elektroniczną”
WOES i VAT, czyli o rozliczaniu dotacji
Konsultacje Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
 
#dotacje

Przyznawaliśmy dotacje na nowe miejsca pracy w PS dla nowych, istniejących i przekształcanych przedsiębiorstw społecznych.
Kilkanaście inicjatyw uzyskało wsparcie w tym zakresie, a to oznacza: nowe podmioty i nowe obszary działalności społecznych i gospodarczych w regionie.
Wśród nowo powstałych inicjatyw znajdują się m.in. Spółdzielnia Socjalna "Szansa", Spółdzielnia Socjalna „Razem dla środowiska”, Spółdzielnia Socjalna Solniczka, Stowarzyszenie Przepis Na Życie.
Więcej informacji na stronie woes.pl
 

#2020

Przed nami nowy rok i nowe wyzwania, wśród nich m.in.:
- wsparcie dotacyjne (nabór trwa do 14 lutego 2020 roku - http://woes.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-2/)
- wsparcie szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- wizyty studyjne;
- projekty grantowe, więcej: https://innowacje.spoldzielnie.org/
- działania edukacyjne, więcej: https://www.facebook.com/EdukacjaSpoleczna/
- nowe wydanie spółdzielczego magazynu SOC, spotkania i konferencje, szkolenia i warsztaty oraz wiele więcej.

Śledźcie nas na stronie oraz portalach społecznościowych, będzie się działo!